Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025

Miło nam poinformować, że udzielona została dotacja na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami oraz nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej  Zespołu  Szkół  nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem do Technikum nr 2 w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.na lata 2021- 2025”.

Całość projektu wynosi 15 tysięcy złotych z czego 12 tysięcy złotych to kwota dotacji a 3 tysiące złotych to wkład własny. Zapraszam wszystkich uczniów do zgłaszania propozycji zakupu książek rozwijających ich zainteresowania i będących nowościami wydawniczymi.

3 MAJA

Klasy 2a i 2la pod opieką wychowawców p. A.Woźniak i p. M.Poświńskiej przygotowały apel upamiętniający jedną z ważniejszych kart historii naszego kraju. Nasi uczniowie tańcem, recytacją i śpiewem uczcili kolejną rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji.

Klasy policyjne co roku uczestniczą w uroczystych obchodach 3 Maja organizowanych w naszym mieście. Biorą udział w przemarszu ulicami Koluszek i uroczystościach pod pomnikiem Orła Białego.

Pożegnanie klas maturalnych.

Pożegnanie klas maturalnych to chwila niezwykle wzruszająca. Po latach nauki, uczniowie opuszczają mury naszej szkoły na zawsze, aby rozpocząć dorosłe życie. Jest to chwila sprzyjająca wspomnieniom i refleksjom. Podczas oglądania filmów przygotowanych przez klasy jako retrospekcje z ich szkolnych lat, wielu z nas łza zakręciła się w oku.

Wielu uczniów zostało wyróżnionych nagrodami dyrektora szkoły za świetne wyniki w nauce i wysoką frekwencję.

Relacja z Praktyk zawodowych realizowanych w ramach programu Erasmus+.

SZKOŁA OTRZYMAŁA AKREDYTACJĘW PROGRAMIE ERASMUS+ NA LATA 2021-2027 W SEKTORZE KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE.

Grupa uczniów klas 4 w Technikum nr 2 w Koluszkach spędza 4 tygodnie w Portugalii w ramach realizacji praktyk zawodowych. Każdego dnia wdrażają się do zawodu pracując w zakładach pracy powiązanych z ich kierunkiem kształcenia. W czasie wolnym zwiedzają okolicę, spędzają czas nad oceanem, udają się na wycieczki do interesujących miejsc w okolicy.