Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025

Miło nam poinformować, że udzielona została dotacja na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami oraz nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej  Zespołu  Szkół  nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem do Technikum nr 2 w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.na lata 2021- 2025”.

Całość projektu wynosi 15 tysięcy złotych z czego 12 tysięcy złotych to kwota dotacji a 3 tysiące złotych to wkład własny. Zapraszam wszystkich uczniów do zgłaszania propozycji zakupu książek rozwijających ich zainteresowania i będących nowościami wydawniczymi.