Maturalne

Zacznijmy od lektur…

Wykaz lektur obowiązujących w roku szkolnym 2011 / 2012 w szkole średniej, zarówno w technikach jak i liceach. Podane lektury na pierwszej liście będą obowiązywać na egzaminie maturalnym w roku 2012. Spis lektur podany za Centralną Komisją Egzaminacyjną odnośnie zdawania matury z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

I. LITERATURA POLSKA

− Bogurodzica szerszy kontekst poezji średniowiecznej

− Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny (wybór)

− Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy

− Daniel Naborowski – wybór wierszy

− Wacław Potocki – wybór wierszy

− Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny

− Adam Mickiewicz – Romantyczność

− Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

− Adam Mickiewicz Dziady cz. III

− Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6

− Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)

− Adam Mickiewicz – wybór wierszy

− Juliusz Słowacki – wybór wierszy

− Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy

− Bolesław Prus Lalka

− Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem

− Eliza Orzeszkowa Gloria victis

− Maria Konopnicka Mendel Gdański

− Bolesław Prus Kamizelka

− Henryk Sienkiewicz Potop

− Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybór wierszy

− Jan Kasprowicz – wybór wierszy

− Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok

− Stanisław Wyspiański Wesele

− Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)

− Stefan Żeromski Ludzie bezdomni

− Stefan Żeromski Przedwiośnie

− Witold Gombrowicz Ferdydurke – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

− Zofia Nałkowska Granica

− Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu …, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)

− Gustaw Herling-Grudziński Inny świat

− Bolesław Leśmian – wybór wierszy

− Julian Tuwim – wybór wierszy

− Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybór wierszy

− Czesław Miłosz – wybór wierszy

− Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy

− Tadeusz Różewicz – wybór wierszy

− Zbigniew Herbert – wybór wierszy

− Miron Białoszewski – wybór wierszy

− Wisława Szymborska – wybór wierszy

− Stanisław Barańczak – wybór wierszy

− Jan Twardowski – wybór wierszy

− Sławomir Mrożek Tango

− Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

Uwaga ważne: wymagana będzie także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

II. LITERATURA POWSZECHNA

− Sofokles Król Edyp

− Horacy – wybór pieśni

− William Szekspir Makbet

− Molier Świętoszek

− Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera

− Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara

− Joseph Conrad Jądro ciemności

− Albert Camus Dżuma

Przy zdawaniu matury na poziomie rozszerzonym obowiązują te same lektury co na poziomie podstawowym i do tego dodatkowo następujące lektury:

I. LITERATURA POLSKA

− Jan Kochanowski Treny

− Juliusz Słowacki Kordian

− Witold Gombrowicz Trans‐Atlantyk

− Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka

− Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

II. LITERATURA POWSZECHNA

− Dante Boska Komedia – fragmenty Piekła

− Jan Wolfgang Goethe Faust – część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)

− Franz Kafka Proces

− Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

Maturzyści, którzy będą zdawać egzamin ustny z języka polskiego muszą sporządzić BIBLIOGRAFIĘ.
ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła.
Opis bibliograficzny – podstawowe dane identyfikujące dzieło piśmiennicze: książkę, czasopismo, artykuł.
Literatura podmiotu – wybrane do analizy teksty literackie, ikonograficzne, filmowe, których dotyczy temat prezentacji.
Literatura przedmiotu – wybrane opracowania naukowe, książki, artykuły pozwalające poznać stan badań nad interesującym nas tematem.

Materiały pomocnicze wykorzystane do „ubarwienia ” naszej wypowiedzi fragmenty filmów, obrazy, muzyka itp.

Oddawana na cztery tygodnie przed egzaminem bibliografia powinna uwzględniać podział na literaturę podmiotu , literaturę przedmiotu oraz materiały pomocnicze (jeśli uczeń będzi z nich korzystał w czasie egzaminu).


WAŻNE INFORMACJE

Zasady sporządzania opisów bibliograficznych są znormalizowane.
Najnowsza norma wprowadza obowiązek podawania numeru ISBN książki. Skrót ten pochodzi z angielskiego International Standard Book Number i jest międzynarodowym 10-cyfrowym znakiem zawierającym informację o kraju, wydawcy i samej książce.

Norma nie precyzuje znaków interpunkcyjnych stosowanych w opisie bibliograficznym, jednak należy je stosować konsekwentnie, czyli stosować jednolitą interpunkcję we wszystkich przypisach, oddzielając każdy element od poprzedniego, np. kropką lub przecinkiem.

Opisy piszemy w linii ciągłej – od marginesu od marginesu.

Porządkowanie opisów- w obrębie literatury podmiotu układ alfabetyczny, w obrębie literatury przedmiotu układ alfabetyczny

Tytuł książki lub jej fragmentu oraz tytuł utworu czy artykułu piszemy kursywą.

W opisie autora pomijamy informacje o jego stopniach naukowych i funkcjach.

Nazwę wydawcy możemy skracać, pisząc np. PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jeżeli jest to wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to wydanie, to ten element opisu pomijamy.OPIS BIBLOGRAFICZNY KSIĄŻKI

W opisie bibliograficznym należy uwzględnić:

 • nazwisko i imię autora
 • tytuł
 • miejsce wydania
 • wydawcę
 • rok wydania
 • numer ISBN

Przykłady:

Tokarczuk Olga, Bieguni, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007, ISBN 978-83-08-03986-1
Szymborska Wisława, Widok z ziarnkiem piasku, Poznań: Wydawnictwo a5, 1996, ISBN 83-85568-28-X

Książka wielotomowa:

Prus Bolesław, Lalka, T. 1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85


W opisie książki autora obcojęzycznego należy podać nazwisko tłumacza.

William Szekspir, Hamlet, przekład Józef Paszkowski, Kraków: Wydawnictwo Greg, 2008, ISBN 978-83-7327-023-7

OPIS FRAGMENTU (ROZDZIAŁU) KSIĄŻKI

W opisie bibliograficznym należy uwzględnić:

 • nazwisko i imię autora
 • tytuł
 • miejsce wydania
 • wydawcę
 • rok wydania
 • Tytuł fragmentu , rozdziałustrony.

Uwaga: w opisie fragmentu pomijamy numer ISBN

Nosowska Dorota, Leksykon motywów literackich, Bielsko – Biała: Park, 2004, s. 290 – 293, Miłość

Epoki literackie: Od antyku do współczesności, Bielsko – Biała: Park, 2003, s. 94 – 96, Kultura dworska

Bolesław Prus, Lalka, t.2, Warszawa: PIW, 1981, Rozdział 8, s.20, Szare dnie i krwawe godzinyPRACA ZBIOROWA (WIĘCEJ NIŻ 3 AUTORÓW)

W opisie bibliograficznym należy uwzględnić:

 • tytuł
 • imię i nazwisko redaktora lub autora wyboru
 • oznaczenie wydania
 • miejsce wydania
 • rok wydania
 • numer ISBN

np.
Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, pod red. Jerzego Bralczyka, Warszawa: PWN, 2005, ISBN 83-01-145099OPIS ARTYKUŁU W PRACY ZBIOROWEJ

W opisie uwzględniamy:

 • nazwisko i imię autora
 • tytuł artykułu
 • tytuł dokumentu macierzystego
 • wydanie
 • rok
 • lokalizację w obrębie dokumentu macierzystego

np.
Data Jan, Rozmowy Wokulskiego, czyli „Kładki, na których nie spotykają się ludzie różnych światów”, w: „Lalka” i inne: studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. Józef Bachórz, Michał Głowiński, Warszawa: IBL PAN, 1992, s. 81-95OPIS ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

W opisie uwzględniamy:

 • autora artykułu
 • tytuł
 • tytuł czasopisma
 • rok wydania
 • numer czasopisma
 • numery stron

np.
Skrzypczak-Walkowiak Bogna, Literackie portrety niań i guwernantek, Polonistyka 2004, nr 1, s. 14-18
STRONA INTERNETOWA

W opisie uwzględniamy:

 • nazwisko i imię
 • tytuł artykułu
 • [online]
 • miejsce publikacji
 • instytucję sprawczą
 • datę publikacji [dostęp, data dostępu]
 • dostępny w Internecie: adres strony

np.
Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat, [online] [dostęp 23 lutego 2007], dostępny w Internecie: http://inny-swiat.klp.pl/OPIS DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (np. dysku optycznego, kasety VHS, płyty DVD, bazy danych, programu komputerowego)

W opisie uwzględniamy:

 • odpowiedzialność główną (autor)
 • tytuł
 • typ nośnika
 • wydanie
 • miejsce wydania
 • datę wydania
 • data dostępu (dla dokumentów dostępnych online)
 • warunki dostępu (dla dokumentów dostępnych online)
 • numer znormalizowany

np.
Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], wersja 1. 0. 3. 16. Łódź, Pro-media CD, 1998, ISBN 83-7231-731-3DOKUMENT MUZYCZNY

W opisie uwzględniamy:

 • odpowiedzialność główną
 • tytuł i typ nośnika
 • wydanie
 • miejsce wydania
 • wydawcę
 • datę wydania

np.
Beethoven Ludwig van, Piano Concertos 2 & 3 [CD], Hanower: Deutsche Grammophon, 2004FILM

W opisie uwzględniamy:

 • tytuł filmu [film]
 • reż.
 • imię i nazwisko reżysera
 • miejsce dystrybucji: nazwa, rok produkcji
 • nośnik

np.
Pan Tadeusz [film], reż. Andrzej Wajda, Warszawa: Visio Distribution Company, 1999 , 1 płyta DVD

Źródło informacji:
http://www.cke.edu.pl/images/stories/Aneks_inf_mat/Aneksy_2010/aneks_2010.pdf