Regulamin Biblioteki

Regulamin Biblioteki

WYPOŻYCZALNIA1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy.
2. Książki wypożyczać się na okres 2-uch tygodni.
3. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem jeśli stanowią one lekturę i poszukiwane pozycje.
4. Encyklopedie oraz słowniki itp. wypożycza się do korzystania w bibliotece.

PORADY I INFORMACJE1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji w doborze lektury, porad biograficznych, oraz instrukcji korzystania z katalogów.

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1. Każdy czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książki, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZAGUBIONYCH KSIĄŻEK1. Za książki wydane przed 1986 rokiem uczeń płaci 100 (stukrotną) wartość książki.
2. Za książki wydane w latach 1986-1990 uczeń płaci trzykrotną wartość książki.
3. Za książki wydane od 1991 roku uczeń płaci wartość aktualną książki plus 2 zł.
4. Za książki cenne, poszukiwane uczeń płaci cenę antykwaryczną. 

PRZESTRZEGANIE ZASAD REGULAMINU1. Jeśli czytelnik mino upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
2. Czytelnik nie stosujący się do regulaminu może być pozbawiony czasowo lub na stałe prawa do wypożyczania książek.
3. W sprawach spornych czytelnik może odwołać się do Dyrektora Szkoły.