Szkoła zawodowa Twoim wyborem

LOGOTYPY_CZB_EFS

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

     w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

   na lata 2014-2020

Cel projektu

    Celem projektu jest z zwiększenie, we współpracy z potencjalnym pracodawcą SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne Spółka Akcyjna, jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 2 w Koluszkach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 102 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy,poprzez:

1.doposażenie pracowni i warsztatów,

2.realizację szkoleń/studiów dla nauczycieli  kształcenia zawodowego

3.organizację dla uczniów:

 • staży zawodowych,
 • dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje/kwalifikacje w zakresie: logistyki, mechatroniki, teleinformatyki,
 • prawa jazdy kat.C,
 • kwalifikacji wstępnej,operatorów wózków widłowych,
 • uprawnień SEP do 1 KV,

Realizacja projektu w terminie od 02.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Grupę docelową projektu stanowią: Technikum nr 2, placówka kształcenia zawodowego, jej uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego.

Wsparciem objętych zostanie 102 uczestników: pracowników i uczniów kierunków:

-Technik Logistyk

-Technik Mechatronik

-Technik Teleinformatyk.

Firma SuperDrob- dynamicznie rozwijający się przedsiębiorca branży drobiowo- mięsnej oraz jej firma/córka z branży logistycznej (SuperTrans), planujący uruchomienie kolejnego zakładu produkcyjnego w Koluszkach,wykazują zapotrzebowanie na pracowników- absolwentów szkół zawodowych kierunków zgodnych z kierunkami kształcenia w Technikum nr 2. W ramach projektu została nawiązana współpraca Technikum nr 2 z SuperDrob w celu dostosowania umiejętności i kwalifikacji uczniów do potrzeb pracodawcy.

 ——————————————————-

                 Uwaga Uczniowie Technikum nr 2 w Koluszkach!!!

Rozpoczynamy nabór uczestników do Projektu „Szkoła zawodowa – Twoim wyborem”.

W ramach projektu organizowane będą:

-staże zawodowych,

-dodatkowe zajęcia podnoszące kompetencje/kwalifikacje w zakresie: logistyki, mechatroniki, teleinformatyki,

-kurs prawa jazdy kategorii C,

-kurs operatorów wózków widłowych,

-kurs uprawnień SEP do 1 KV

Więcej informacji dla zainteresowanych poniżej.

  ——————————————————-

Regulamin naboru uczniów do Projektu „Szkoła zawodowa Twoim wyborem”

        Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach ul. Budowalnych 8 95 – 040 Koluszki. Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z potencjalnym pracodawcą, jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 2 w Koluszkach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 102 uczniów (12K/90M) szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów, oraz poprzez organizację dla uczniów: staży zawodowych, dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje/kwalifikacje w zakresie: logistyki, mechatroniki, teleinformatyki, prawa jazdy kategorii C, kwalifikacji wstępnej, operatorów wózków widłowych, uprawnień SEP do 1 KV, w terminie od 02.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Technikum nr 2. Wsparciem objętych zostanie 102 (12K/90M) uczestników projektu, uczniów kierunków: technik logistyk, technik mechatronik, technik teleinformatyk. Projekt dzieli się na dwie edycje: I – od 2.01. 2017 do 31.12 2017 oraz II – od 2.01.2018 do 31.12.2018.

W ramach projektu zostaną zrealizowane dodatkowe zajęcia:

  – Pracownia magazynowa

  – Pracownia transportowa

  – Montaż, eksploatacja oraz programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

  – Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM

  – Projektowanie sieci teleinformatycznej; budowa sieci; konfiguracja sieci; analizy możliwości rozbudowy sieci; zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania sieci.

  – Kurs operatorów wózków widłowych

  – Kurs na prawo jazdy kategorii C

  – Uprawnienia SEP do 1kV

            Uczestnicy projektu odbędą staż zawodowy u pracodawcy – SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne Spółka Akcyjna, w wymiarze 4 tygodni.

Nabór do projektu odbędzie się w grudniu 2016 (I edycja – 52 uczestników) i w grudniu 2017 roku (II edycja – 50 uczestników).

Kryteria naboru do projektu dla uczniów:

– Ukończone 18 lat (w momencie rozpoczęcia stażu u pracodawcy)

– Dobry stan zdrowia

– Zgoda rodzica/opiekuna

– Frekwencja w ostatnim półroczu minimum 70 %

– Pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych na koniec ostatniego półrocza

– Kolejność zgłoszenia

W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc zostaną stworzone listy rezerwowe.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się do pobrania na stronie szkoły (http://www.zsp2.info/) lub w sekretariacie. Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjna w składzie:

 Koordynator – Jarosław Długosz

 Krzysztof Feja

 Tomasz Just

 Grzegorz Sobkiewicz

 Aleksandra Wieloch

 Marcin Bator

Formularze zgłoszeniowe należy składać do członków Komisji Rekrutacyjnej.

Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu

——————————————–

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Szkoła zawodowa twoim wyborem”

——————————————-

                         W  ramach projektu, w dniach 2-13 pazdziernika, 21 uczniów brało udział w szkoleniu „Kurs na kierowców wózków jezdniowych”

————————————————–

 Zakończenie I edycji

W grudniu 2017 roku zakończyła się I edycja Projektu „Szkoła zawodowa  – Twoim wyborem”. Wzięło w nim udział 52 uczniów oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych Technikum nr 2 w Koluszkach, w tym:

 • 16 uczniów klas w zawodzie technik mechatronik
 • 15 uczniów klas w zawodzie technik teleinformatyk
 • 21 uczniów klas technik logistyk

W ramach projektu uczniowie brali udział w dodatkowych zajęciach:

 • Komputerowe wspomaganie projektowania i wspomagania i wytwarzania CAD/CAM (mechatronicy)
 • Montaż, eksploatacja oraz programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (mechatronicy)
 • Zajęcia specjalistyczne z zakresu teleinformatyki (teleinformatycy)
 • Pracownia środków transportu (logistycy)
 • Pracownia magazynowa (logistycy)

Ponadto wszyscy uczestnicy I edycji odbyli płatny, czterotygodniowy staż w zakładzie SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. w Łodzi. Brali również udział w dodatkowych kursach:

 • Kurs na wózki widłowe (wszyscy logistycy)
 • Kurs na prawo jazdy kategorii C (5 uczestników)
 • Kurs SEP do 1 kV (wszyscy mechatronicy)

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie podnieśli swoje kwalifikacje, dzięki którym poprawi się ich zdolność do zatrudnienia, została również poprawiona jakość kształcenia zawodowego w szkole, która otrzymała dodatkowe wyposażenie oraz podniosły się kwalifikacje zawodowe nauczycieli, którzy wzięli udział w kursach doskonalących.

Uczniowie biorący udział w I edycji wyrazili zadowolenie, że umożliwiono im pogłębienie swojej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia.