Technik Mechatronik

Zawód technik mechatronik znajduje się na liście zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

Mechatronika to nowoczesna nauka łącząca  ze sobą następujące dziedziny wiedzy:

mechanikę

elektronikę

informatykę

automatykę i robotykę

Bloki tematyczne
-układy sterowania i sterowniki
– roboty przemysłowe
-elektronika i diagnostyka samochodowa
-pneumatyka i hydraulika
– nowoczesne pojazdy i zabawki
-obrabiarki numeryczne (CAD, CNC)
– informatyka i techniki multimedialne

Możliwości zatrudnienia:
-Automatyk, elektro-mechanik, kierownik  działu w zakładach   produkcyjnych  np. Dell, Bosch, Philips, Euroglas
-elektronik, diagnosta samochodowy
-projektant, serwisant urządzeń i systemów mechatronicznych
-operator obrabiarek numerycznych
-programista sterowników 

Klasa pod patronatem firmy SuperDrob Zakładów Mięsno- Drobiarskich S.A. W ramach patronatu firma włącza się w realizację projektów unijnych, funduje nagrody dla najlepszych uczniów, nagrody w konkursach, współorganizuje praktyki i staże zawodowe.