Terminarz Szkoły

Harmonogram dni dodatkowo wolnych w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach
Lp.Dodatkowy dzień wolnyPowód ustalenia dodatkowego dnia wolnegoTermin odpracowania dodatkowego dnia wolnego
1.9.01.2024Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
2.2.05.2024Na wniosek nauczycieli i uczniów
3.7.05.2024Egzamin maturalny z języka polskiego
4.8.05.2024Egzamin maturalny z matematyki
5.9.05.2024Egzamin maturalny z języka angielskiego
6.31.05.2024Na wniosek rodziców i uczniów
7.3.06.2024Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Klasyfikacja uczniów w roku szkolnym 2023/2024

19 stycznia 2024r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych – koniec I półrocza

23 stycznia 2024r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie I półrocza

22 kwietnia 2024r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych uczniom klas najstarszych

23 kwietnia 2024r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego uczniów klas najstarszych

26 kwietnia 2024r. – zakończenie szkoły przez uczniów klas najstarszych

14 czerwca 2024r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

17 czerwca 2024r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2024r. – zakończenia roku szkolnego, plenarne posiedzenie rady pedagogicznej.