Terminarz Szkoły


Harmonogram dni dodatkowo wolnych w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach
Lp.Dodatkowy dzień wolnyPowód ustalenia dodatkowego dnia wolnegoTermin odpracowania dodatkowego dnia wolnego
 1.31.10.2022Na wniosek rodziców i uczniów 
 2. 9.01.2023Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
 3.2.05.2023Na wniosek nauczycieli i uczniów 
 4.4.05.2023Egzamin maturalny z języka polskiego 
 5.5.05.2023Egzamin maturalny z języka angielskiego 
 6.8.05.2023Egzamin maturalny z matematyki 
 7.1.06.2023Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
 8.9.06.2023Na wniosek rodziców i uczniów  

Klasyfikacja uczniów w roku szkolnym 2022/2023

16 grudnia 2022r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach najstarszych – koniec I      półrocza dla klas najstarszych

16 grudnia 2022r.– klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie I półrocza dla klas najstarszych

3 luty 2023r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach pierwszych i drugich liceum oraz pierwszych, drugich i trzecich technikum – koniec I półrocza

7 luty 2023r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie I półrocza

24 kwietnia 2023r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych uczniom klas najstarszych

24 kwietnia 2023r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego uczniów klas najstarszych

28 kwietnia 2023r. – zakończenie szkoły przez uczniów klas najstarszych

16 czerwca 2023r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

19 czerwca 2023r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023r. – zakończenia roku szkolnego, plenarne posiedzenie rady pedagogicznej