Technik Automatyk

Technik automatyk     NOWOŚĆ!

Automatycy to specjaliści z zakresu automatyki przemysłowej. Ich kwalifikacje zawodowe obejmują montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej, a także przeglądy, konserwację, diagnostykę i naprawę instalacji automatyki przemysłowej

Technik automatyk uczy się między innymi:

  • projektowania, montowania  i modernizowania systemów automatyzacji procesów technologicznych i instalacji sterowania z wykorzystaniem nowoczesnych systemów łączności
  • sterowania pracą urządzeń poprzez panele i urządzenia mobilne
  • lokalizowania i usuwania usterek w układach automatyki (w tym automatyki sterowania ruchem kolejowym).

Absolwent w zawodzie technik automatyk może kontynuować edukację na każdej uczelni lub podjąć pracę w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. W chwili obecnej jest to najszybciej rozwijający się dział inżynierii elektrycznej.

Klasa pod patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Spółka obejmuje programem stypendialnym najlepszych uczniów, umożliwia odbycie praktyk zawodowych, wspiera szkołę w procesie dydaktycznym, gwarantuje absolwentom zatrudnienie w strukturach spółki.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Partnera: https://drive.google.com/file/d/1WBrGsKf2ALmg2tgE-1km97PmgMdY5mg2/view.

http://www.bieg.powiatwolsztyn.pl/foto/duze/pkp_plk_logo.jpg