Nasi Partnerzy

                                                    *    *   *   

                

                                *    *   *  

                                *    *   *  

                                *    *   *  

                                *    *   *  

                               *    *   *  

      

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Indel

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna 

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Łódź

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Urząd Miasta Koluszki

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego Łódź

Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej „Progress”

Ośrodek Psychoedukaji i Psychoterapii w Koluszkach