Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

CZYM JEST KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to nowa forma kształcenia zawodowego dla osób dorosłych, które są zainteresowane uzyskaniem lub uzupełnianiem kwalifikacji w danym zawodzie. Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach  zakresie jednej kwalifikacji. Jest on organizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Nowa forma kształcenia umożliwia osobom dorosłym dalsze kształcenie oraz doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej. Pozwala na  łatwiejsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy oraz elastyczność zawodową.

KURS JEST BEZPŁATNY w systemie zaocznym w każdy weekend (sobota, niedziela) przez 3 semestry.

KTO MOŻE UCZESNICZYĆ W KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM?

Uczestnikami kursu mogą być wszystkie zainteresowane osoby bez względu na posiadane wykształcenie, w tym również osoby czynne zawodowo, bądź pozostające bez pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować. Jednym wymogiem jest ukończony 18 rok życia.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące rekrutacji.