Pracownia edukacyjna: „Eko – badacze”

Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze”

przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach

przy udziale środków

        Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Gospodarki Wodnej w Łodzi

w ramach konkursu

 pn. „Nasze ekologiczne pracownie”

Koszt  całkowity zadania :   50 000,00 zł. 
 Dofinansowanie z WFOŚiGW  w Łodzi :   45 000,00 zł.

Koordynator: p. Izabela Serwa