Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący – Natalia Zimnicka

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. Marzena Sztuka